Eğitim Sitesi

hakkında bilgiler ile ilgili meslekler

hakkında bilgiler

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ   Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.   GÖREVLER   ▪ Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapar. ▪ Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olur.... devamını oku

Hostes (Kabin Memuru)

TANIM Hostes, uçak yolcularına hizmet eden, onların rahatını ve güvenliğini sağlamaya çalışan kişidir.   GÖREVLER - Uçağın hareketinden önce yapılan toplantıya katılır ve yönergeyi okur, - Uçağın içinin temizliğini kontrol eder, - Arka sağ ve sol güvenlik önlemlerini kontrol eder, - Yolculara verilecek ikram malzemeleri... devamını oku

İnfaz Ve Koruma Memuru (Gardiyan)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrolünü yapan kişidir   A- GÖREVLER Ceza ve infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıd... devamını oku

Pilot

TANIM : Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.   GÖREVLER : Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar, Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler, U... devamını oku

Odyometrist

TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.   GÖREVLER ▪ Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyoloji... devamını oku

Polis Memuru

TANIM   Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.   GÖREVLER   Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir; ▪ Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur... devamını oku

Veteriner Hekim

TANIM   Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.   GÖ... devamını oku

Ebe

TANIM Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.   GÖREVLER ▪ Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur, ... devamını oku

İnşaat Teknolojisi Teknikeri

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ   Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürüten kişidir.   GÖREVLER   Yapılacak yapıda mühendislerin ve mimarların yönergelerini uygulamak için; ▪ İnşaat projesine göre gereken en uygu... devamını oku

Kasiyer

TANIM   Ticari kuruluşlarda mal ve hizmetlerin satışı karşılığında nakit parayı bir defada veya taksitler halinde alan ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde gerekli işlemleri gerçekleştiren, karşılığında fatura veya fiş veren kişidir.   GÖREVLER   - Müşterinin almış olduğu alış-veriş fişini, müşteriden alarak, fişte yazılı bilgilerin kontrolünü ... devamını oku

Hemşire

TANIM   Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.   GÖREVLER   ▪ Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ... devamını oku

Hakim (Yargıç)

TANIM   Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, Kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.   GÖREVLER   Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve... devamını oku

Sağlık Memuru

TANIM   Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.   Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir.   GÖREVLER   ▪ Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde... devamını oku

Hasta Danışmanı

HASTA DANIŞMANI   Hasta Danışmanı, hastanelerde hastaların kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik ve yatış işlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve rehberlik etme bilgi ve becerisine sahip kişidir.   GÖREVLER   ▪ Günlük hasta randevu listesini kontrol eder, ▪ Randevu listelerinin doktorlara iletilmesini sağlar, ▪ Ha... devamını oku

Sınıf Öğretmeni

TANIM   Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.   GÖREVLER   Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilg... devamını oku

İnşaat Mühendisi

İNŞAAT MÜHENDİSİ TANIM Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan,yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişidir.   GÖREVLER Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik h... devamını oku

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ   Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir.   GÖREVLER   Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılaca... devamını oku

İç Mekan Tasarımı Teknisyeni

TANIM   Binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen kişidir   GÖREVLER   ▪ Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını saptar, ▪ Mekanda yapılabilecek gereken değişiklikleri belirler, ▪ Yapılacak işlerin planını hazırlar veya hazır planı yorumlar ve uygular, ▪ Boş bir mekan... devamını oku

Savcı

TANIM   Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.   GÖREVLER   ... devamını oku

Mimar

TANIM   Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.   GÖREVLER   Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için; ... devamını oku

Son Eklenen Meslekler Hakkında Bilgiler

hakkında bilgiler ile ilgili yazılı kaynaklar