Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Lojistik Meslek Elemanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Lojistik Meslek Elemanı

Lojistik Meslek Elemanı

TANIM

 

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkodlaması (etiketleme) stoklanması, paketlenmesi, depolanması ve tüketileceği pazar mahalline kadar nakliyesi işlemlerinin en kısa zamanda ve en ucuz maliyetle yapılması ve planlaması işlerini yürüten ve bilgi akışını sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Pazar ve piyasa araştırması yapar.

▪ Malzeme ihtiyaçlarını planlar.

▪ Dağıtım işlemleri kapsamında; dağıtım sözleşmesi yapar ve sevk talimatı hazırlar.

▪ Ürünlerin teslim alınması ve depolanması, sevkıyat planlaması, son kontrol ve araçlara yükleme yapma, sevkıyat yapma, teslimat geri bildirimi ve raporlama, iade gelen ürün işlemlerinin yapılması, dağıtım maliyetlerinin tespit edilmesi, fiyatlandırma işlemlerini yapar.

▪ Promosyon kararları alınmasında görev alır.

▪ Depo yönetimi işlemleri kapsamında; depoda gerekli donanımı belirler, depo tasarım işlemlerini yapar, teslim-tesellüm işlemleri ve barkodlama işlemlerini yapar.

▪ Ambalajlama malzemelerini kullanıma hazırlar; palet, konteynır, forklift, transpalet ve vinç kullanarak taşıma işlemlerini yapar.

▪ Ticari yükleme, taşıma (sevk), dolaşım ve menşe vb. belgelerinin araştırılması, temin edilmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yapar.

▪ Stok takibi ve yönetimi işlemlerini yapar.

▪ Malın giriş ve çıkışlarını kontrol eden envanter listesini tutar.

▪ Risk yönetimi, sigorta sözleşmesinin yapılması, sigorta hasar sürecinin takip edilmesi işlemlerini yapar.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

▪ Her türlü iletişim araçları,

▪ Her türlü büro makineleri ve kırtasiyeleri,

▪ Palet, konteynır, forklift, vinç

▪ Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ Lojistik Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Ticaret ve büro işlerine ilgi duyan ve bu alanda başarılı,

▪ İş ve ticaret hayatını, insanlarla işbirliği yapmayı ve insanlarla iletişim kurmayı seven,

▪ Ayrıntılara dikkat eden ve titiz çalışmayı seven,

▪ İyi iletişim kurabilen, ikna gücü yüksek,

▪ Girişimci

▪ Esnek çalışma koşullarına uyumlu

▪ kimseler olmaları gerekir.

 

NOT: İyi derecede yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı arttıran etkenlerdir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Lojistik elemanı; genellikle uluslararası iş yapan firmalardaki, üretim, enerji ve hizmet sektörünün üretim veya pazarlama bölümlerinde vardiyalı olarak çalışır. Görev yaptığı ortam, büro ortamı olabileceği gibi depolar da olabilmektedir. Sık sık şehirlerarası veya ülkelerarası iş seyahatleri yapması söz konusu olabilir. Belli çalışma saati yoktur. Gerekirse hafta sonu da çalışabilir. Çalışmalarını diğer birimlerle ekip halinde yürütür.

MESLEK EĞİTİMİNİN

 

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi mesleki ortaöğretimde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liseleri ile meslek liselerinde, Üniversitelerde ise üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının "Lojistik Bölümü" programlarında verilmektedir. Bu okullar şunlardır;

▪ Yaşar Üniversitesi MYO,

▪ Çanakkale Onsekizmart Çan.MYO,

▪ Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İsmet Uzunyol,

▪ Sakarya Üniversitesi MYO,

▪ Erciyes Üniversitesi Develi MYO,

▪ Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO,

▪ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy MYO,

▪ Okan Üniversitesi MYO,

▪ Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent MYO.

▪ Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler MYO

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

o Türkçe,

o Matematik,

o Yabancı Dil.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Ticaret meslek, Anadolu ticaret meslek ve Meslek liselerinin Ulaştırma Alanı Lojistik dal programı ile A-grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler(Demiryolu), İşletme İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Parekende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Ulaştırma Hizmetleri, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe ve ticaret liselerini kol ayrımı olmadığı dönemde bitirenler "Uluslararası Lojistik, Lojistik, Lojistik Yönetimi ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB)'leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-6" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Matematik, Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar, Yabancı Dil, İktisat, Genel Hukuk Bilgisi, Genel İşletme Genel Muhasebe, Uluslar arası Ticarette Genel Kavramlar, İstatistik, Ana Üretim Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlaması, Lojistiğe Giriş, Depolama ve Envanter Yönetimi, İşletme Finansı, Tedarik Zinciri Kurma ve Yönetme, Satın Alma ve Pazarlama Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve Lojistik Uluslararası Ulaştırma, Gümrük ve Sigorta, Türkiye de Lojistik, Lojistik ve İnsan Kaynakları, Yönetim Muhasebesi, Lojistikte Globalleşme, Uluslar arası Finansman, Elektronik Ticaret, Veri Analizi ve Araştırma Yöntemleri dersleri verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar Lojistik Meslek Elemanı diploması ve "Tekniker " unvanı alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Lojistik meslek elemanları, yurt içi ve yurtdışı piyasasında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarda üretim, planlama, pazarlama bölümlerinde, nakliye ve kargo firmalarında çalışabilirler. Yeterli sermaye birikimleri olması halinde kendi işlerini kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Öğrenciler; eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunla verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurumları ve kuruşlarınca verilecek kredi ve burs

olanaklarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. 10. derecenin 2. kademesinden işe başlamaktadırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin dört veya beş katı oranında ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

-Mezunlar ÖSYM tarafından yapılan "Dikey Geçiş Sınavı"nda başarılı olmaları halinde Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler.

-Çalıştıkları iş yerlerinde gösterdikleri performansa göre ürün müdürlüğü, bölge müdürlüğü departmanlarında yönetici veya müdür olarak görev alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ -Dış Ticaret Elemanı

▪ -Gümrük elemanı

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Meslek Elemanları,

Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP projesine ait yayın ve dokümanlar,

www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası ,

2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,

▪ ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu -2008,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili Eğitim Kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :5325 kez

tags lojistik meslek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Lojistik Meslek Elemanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA