Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni

KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM TEKNİSYENİ

 

Hazır giyim üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımını yapan kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

▪ Atölyede, üretim için kullanılan makineleri yerleşim planına göre düzenler,

▪ Makinenin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımını yaparken, yağ değişimini ve gerekirse parça değişiminin yapılmasını sağlar,

▪ Arızalı makineyi inceleyerek arıza tespitini yapar,

▪ Makinedeki çeşitli ayarları (iğne-çağnoz ayarları) yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Tamir bakım araç gereçleri (tornavida, anahtar, pense, çekiç vb.)

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

▪ Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,

▪ Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilen,

▪ Tamir işlerine karşı ilgi duyabilen,

▪ Elleri ve gözleri sağlam,

▪ Ayrıntıyı algılayabilme yeteneğine sahip,

▪ Yaptığı işte dikkatli ve tedbirli olan

▪ kişiler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım Teknisyeni, görevini atölyede, gürültülü ve kapalı bir çalışma ortamında gerçekleştirir. Bakım teknisyenleri kişi ile değil direkt makine ile çalışırlar.

Çalışma ortamı genellikle tekstil firmaları olduğundan tozludur. Çalışılan ortamdaki havada boya zerrecikleri yoğun olarak bulunmaktadır. Bu ortamda çalışan kişi, boya zerreciklerinin yoğun olduğu havayı teneffüs etmektedir. Çalışırken meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

▪ Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Giyim Üretim Teknolojisi alanı Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalında verilmektedir.

▪ Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Giyim Üretim Teknolojisi alanı Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Tekstil sektöründeki en küçük işletmeden en büyük işletmede bulunan konfeksiyon makinelerin tamir ve bakımını üstlenecek teknisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır.

▪ Mesleki eğitimini tamamlamış kişiler özel sektörde Konfeksiyon Bakım ve Onarımcısı olarak çalışırlar.

▪ Yüksek öğretimde bu mesleğin eğitimi verilmediğinden, büyük şehirlerde iş piyasasının (Tekstil) geniş olmasından dolayı iş bulma sıkıntısı yoktur.

▪ Kendi işini kuracaklar için, işyeri kurma sermayesinin az olmasından (takım çantası yeterli) dolayı kişi kendi adına da serbest olarak çalışabilmektedir.

▪ Bu mesleğin eğitimini veren okulun tek, mezun sayısının az olmasından dolayı öğrenciler daha mezun olmadan iş bulabilmektedir.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Mesleki eğitim sonunda işe ilk başlayan kişiler asgari ücret düzeyinde ücret alabilmektedir.

▪ Meslekte çalışma süresine ve tecrübeye göre veya kendi adına iş sahibi olma durumuna göre ve gösterdiği başarıya göre ücret değişmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi alanı Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Sektörde ilerleme ve yükselme imkanı, kişinin yaptığı işte gösterdiği kapasite doğrultusundadır.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Makine Teknisyeni.

 

H- EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

I- KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

▪ Nahit Menteşe Endüstri Meslek Lisesi Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım Bölüm Şefi,

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2358 kez

tags konfeksiyon makineleri bakım ve onarım teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA