Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kesimci Hakkında Bilgi

MESLEK: Kesimci

KESİMCİ

 

Konfeksiyon ürünlerinin imalatı aşamasında tekstil atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kumaş kontrolünün yapılması, pastal planının hazırlanması, kumaş ve yardımcı malzemenin kalıba göre istenilen ölçü ve nitelikte kesilmesi, sınıflandırılması ve üretime sevk edilmesi işini yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ İş planı ve organizasyonu yapar,

▪ Pastal (kalıp) çizimlerini yorumlar ve hazırlar,

▪ Kesilecek malzemenin özelliğine uygun kesim tekniğini belirler,

▪ Kesilecek kumaşları kesim masasına üst üste serip kesime hazır hale getirir,

▪ Kareli çizgili gibi desen yönü olarak farklılık ve özellik gösteren kumaşları malzeme özelliğine göre dikkat edilmesi gerekli unsurları dikkate alarak kalıpları yerleştirir,

▪ Şablonların kumaş enine ve beden sayısına göre en ekonomik şekilde pastala yerleştirerek çizilmesini sağlar.

▪ Kesim öncesi kumaş katlarını sabitler,

▪ Malzeme özelliğine göre kesim alet ve donanımlarını kullanarak kumaşı keser,

▪ Tela yapıştırır,

▪ Kesim sonrasında malzemeleri kontrol edip işaretleme, eşleme ve etiketleme yaparak sevke hazır hale getirir,

▪ Otomatik serim makinası, hızar ve kesim motorlarının periyodik bakım ve basit onarımlarını yapar,

▪ Kesimhanede gerekli iş güvenliği tedbirlerini alır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Kesim masası,

▪ Bilgisayarlı serim ve kesim makinesi,

▪ Vakumlu serim makinesi,

▪ Kesim kalıpları, hızarı ve motorları,

▪ Astar ve kumaş çeşitleri,

▪ El makası, falçata, bileyi şeridi ve taşı,

▪ Tartı aleti,

▪ Çizim şablonları, çeşitli cetveller,

▪ Ribanalar, taban kâğıdı, tela çeşitleri,

▪ Bız makinesi, Meto (numaratör) makinesi,

▪ Mezur, zımba, kâğıt bant, işaret kalemi, yapıştırıcı,

▪ Pastal ütüsü,

▪ Yağdanlık, çelik örgü eldiven, maske,

▪ Kalıp kartonları,

▪ Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kesimci olmak isteyenlerin,

▪ Uzun süre ayakta çalışabilen

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen

▪ El göz koordinasyonu gelişmiş

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen

▪ Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen

▪ Ayrıntılara dikkat eden

▪ Sabırlı ve ekip çalışmasına yatkın,

▪ Kumaşlar tanıyan ve ayırt edebilen,

▪ Çeşitli makineleri aynı anda kullanabilecek endüstriyel zekaya sahip,

▪ Yenilik ve gelişmelere açık

▪ Dikkatli titiz ve tedbirli,

▪ Gözleri iyi gören

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kesimciler tekstil konfeksiyon fabrikaları ve konfeksiyon ürünleri üretimi yapan fabrika ve atölyelerin kesim bölümlerinde çalışırlar. Çalışma ortamı aydınlık ve kapalı mekânlar olup havada kumaş tozları bulunabilir. Çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından dolayı astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Görev ayakta yürütülür. Çalışırken atölye şefi, dikim bölümü sorumlusu, tekstil mühendisi, tekstil teknikeri ve diğer işletme sorumluları ile iletişimde bulunurlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİNVERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin "Giyim Üretim Teknolojisi" alanı "Kesim" dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

▪ En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

 

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kesimciler konfeksiyon atölyelerinin kesimhane bölümlerinde çalışabilirler, Tekstil konfeksiyon alanı ülkemiz ekonomisi ve ihracatında önemli bir sektör olup emek yoğun çalışmayı gerektirdiğinden iş bulma olanağı yüksektir, ancak konfeksiyon işletmelerinin diğer bölümlerinde (makineci, overlokçu vb.) çalışanların sayısı kesimcilere oranla fazla olduğundan işçi talebi ve sirkülasyonu düşüktür, buna rağmen kesimcilerin dikilecek tüm kumaşları kestiği düşünüldüğünde işini dikkatli yapan kendini iyi yetiştirmiş bir kesimci her zaman aranılan bir eleman olabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan işletmenin türüne, kapasitesine, piyasa koşullarına, çalışılan bölgeye, mesleki deneyim başarı ve birikime göre asgari ücret ila 3 katı arasında değişir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Kesim Teknisyeni(Tekstil-Konfeksiyon)

▪ Makastar

▪ Kalıp Teknisyeni

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim merkezleri,

▪ Esnaf ve Sanatkarlar Odası,

▪ MEGEP modülleri (http://www.megep.meb.gov.tr/)

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3401 kez

tags kesimci meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kesimci ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA