Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Etnolog Hakkında Bilgi

MESLEK: Etnolog

Etnolog

TANIM

 

Geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan kültürlerin kaynağını, oluşumunu, yeryüzünde yayılış ve farklılaşmalarını, aralarındaki bağlantıları, birbirleri ile etkileşimlerini karşılaştırmalı inceleyerek, insanlığın kültür tarihini aydınlatmaya çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Kültürleri, kültürel göçleri, kültürün genel gelişimi ve değişimini araştırır. Araştırmalarını konusuna göre sosyal ve politik örgütlenme geleneksel hukuk ve eğitim, kültür, kişilik ilişkileri, inanç sistemleri gibi konularda yoğunlaştırır.

▪ Gözlemlerini görsel ve işitsel bantlara kaydeder.

▪ Çeşitli kültürlerin nasıl yapılandıkları ve nasıl işlediklerini saptamak amacıyla topladığı bilgileri sistemli bir biçimde karşılaştırır, sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

▪ Teyp,

▪ Kamera,

▪ Film,

▪ Bilgisayar,

▪ Çeşitli büro malzemeleri,

▪ Fotoğraf Makinesi,

▪ Konusu ile ilgili basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Etnolog olmak isteyenlerin;

▪ Genel akademik yeteneğin yanısıra güçlü bir sözel yetenek, bir bellek ve dikkate sahip,

▪ Araştırma-inceleme yapmaktan hoşlanan ve okumayı seven,

▪ İnsanlarla ilişki kurmayı seven, onların davranışlarını ve yaşama şeklini sabırla incelemeye meraklı ve incelediği olaylar arasında bağlantı kurabilme, bunlardan sonuç çıkarma yeteneğine sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

▪ Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur.

▪ Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir.

▪ Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi "Etnoloji" bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Etnoloji" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

▪ Tarih,

▪ Sosyoloji,

▪ Psikoloji,

▪ Coğrafya,

▪ Edebiyat,

▪ Felsefe.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak.

▪ Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi "Etnoloji" lisans programı için yeterli "Sözel (SÖZ)" puan almak.

▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda "Etnoloji" lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

▪ Liselerin Sosyal Bilimler dil-edebiyat alanlarından mezun olanlar, bu programı tercih ederlerse, ek puan alırlar. Bu da onların yerleşme olasılığını artırır.

▪ Bunun dışındaki alan, kol ya da bölümlerden mezun olan adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Etnoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Dört yıllık eğitim süresince; Etnolojide Temel Kavramlar ve Terimler, Etnolojinin Tarihçesi ve Ekolleri, İnsanlık ve Kültür Tarihi, Kültürün Niteliği ve Kültürel Süreçler, Din ve Büyü, Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür İnceleme, Yiyecek Üretimi ve Kentleşme, Etnolojik Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Anadolu Göçer Kültürü, İlkel Ekonomi, Alan Araştırma Semineri, İnsan Topluluklarında Siyasal Örgütlenme Biçimi, Etnolojide Görüntü ve Sesle Belgeleme, Cinsiyet ve Kültür, Anadolu''un Etno-Kültürel Yapısı, Uygulamalı Etnoloji, Görsel Etnoloji Gündelik Yaşam ve Kitle Kültürü dersleri alınır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Etnoloji bölümünü bitirenlere "Lisans Diploması" verilerek "Etnolog" unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Etnologların alanlarında iş bulma imkanı kısıtlıdır. Kültür Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile müzelerde görev alabilirler. Son yıllarda uluslararası firmalarda da çalışabilmektedirler. Kültürel yapıya göre toplumların tercihlerinin belirlenmesi amacıyla özellikle satış-pazarlama bölümlerinde görev almaktadırlar. Etnologlar üniversiteler ve araştırma kurumlarında araştırmacı ve öğretim elemanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Sosyal Antropolog,

▪ Kültürel Antropolog,

▪ Halkbilimci (Folklorcu),

▪ Türkolog.

 

EK BİLGİLER

 

Etnoloji genel bilim sınıflandırması içinde, insanı biyolojik ve sosyal varlık olarak konu edinen antropoloji disiplinin kültürel antropoloji alanı içinde yer almaktadır. Etnolojinin dilimizdeki sözcük karşılığı "kavimbilim" dir.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000,

▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu 2008,

▪ Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş kılavuzu 2006-MSG,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3382 kez

tags etnolog meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Etnolog ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA