Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zâhire Nedir? Zâhire Hakkında Kısaca Bilgi

Zâhire Terimi Hakkında Bilgiler

ZâhireHukuk Terimi Olarak Zâhire:
Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat

 

ZahireZiraat (Tarım) Terimi Olarak Zahire:
Gereğinde kullanılmak üzere saklanan tahıl.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muntafî: sönme; ortadan kalkma devam et

  box Mutlak Muvazaa: Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gib devam et

  box İstihlâk: Tüketim; kullanarak bitirme devam et

  box Hakkın Kazanılması: Bir hakkın bir kişiye bağlanması. devam et

  box Bedel-i misil: emsaline uygun peşin para devam et

  box Hakk-ı mürûr: geçit hakkı devam et

  box İmza Sirküleri: Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi. devam et

  box Yargıtay: Temyiz mahkemesi, bir üst derece mahkemesidir. Hukuk ve ceza mahkemelerinden verilen kararların denetim mercii. Hukuk ve cezâ dairelerinden oluşur. He devam et