Eğitim Sitesi

Yeşil Alanlar Nedir? Yeşil Alanlar Hakkında Kısaca Bilgi

Yeşil Alanlar Terimi Hakkında Bilgiler

Yeşil AlanlarBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Yeşil Alanlar:
Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Part-Time (Kısmi) Çalışma: İşgören ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha kısa süreli, düzenli ve sürekli çalışması. devam et

  box Ahz: Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma. devam et

  box Verimlilik: Genel olarak verimlilik, elde edilen çıktının (mal, hizmet) üretime giren girdi veya girdilere (emek, sermaye, materyal, enerji, teknoloji gibi üretke devam et

  box Kanal: Suyun belirli bir doğrultuda akmasını sağlayan doğal ya da yapay oluşum. devam et

  box Rüçhan: Öncelik; üstünlük; imtiyaz. devam et

  box Restorasyon Projesi: Kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projesi. devam et

  box Ayni Sermaye Taahhüdü: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyla devredilmesi devam et

  box Bila: "sız, siz" şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: bedelsiz gibi. devam et