Eğitim Sitesi

Yekpare Su Nedir? Yekpare Su Hakkında Kısaca Bilgi

Yekpare Su Terimi Hakkında Bilgiler

Yekpare SuYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Yekpare Su:
Kesme ile ilgili bilgilere bakınız.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Kalledehu: Ketebe ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Müzehhibe: Tezhip yapan bayan. Ezilmiş toz altınla birlikte sulu guvaj boya ile tezyinat yapan bayan sanatkâr. devam et

  box Nakş-i Âbi (Nakşi Âbi): Su ve zamk ile karıştırılmış boyaların kâğıt üzerine sürülmesiyle yapılan resimlerdir. İranlıların gevaş tâbir ettikleri bir usûl ile yapılırdı. Bu us devam et

  box Fasıl (Bölüm): Yazmalarda bütünü meydana getiren ayırımlardan her biri. devam et

  box Palı: Mücellitlerin kullandıkları derilerin tıraşından çıkan parçalara verilen ad. devam et

  box Mibree: Hattatların ve kâtiplerin kalem yontmak için kullandıkları kalemtıraşın, Arapça adıdır. devam et

  box Kumkuma: Yazı hokkası yerine de kullanılan bir terimdir. devam et

  box Noktasız Yazı: Arşivde, kimi nedenlerle noktasız olarak yazılan yazı. Siyakat, tevkî, divanî kırması gibi yazıların noktasızlarına rastlanmaktadır. devam et