Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yarı Metal Nedir? Yarı Metal Hakkında Kısaca Bilgi

Yarı Metal Terimi Hakkında Bilgiler

Yarı MetalKimya Terimi Olarak Yarı Metal:
Uygun koşullarda hem metal hem de ametal özelliği gösteren element.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Çözünen: Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri. devam et

  box Özkütle (Yoğunluk) (d): Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Özkütle birimleri kütle ve hacim birimlerine b devam et

  box Zincirleme Reaksiyon.: Nükleer fizyon reaksiyonundan 235U gibi bölünebilen çekirdeklerin nötron kaparak yeni çekirdeklere bölünmesi ve daha fazla sayıda nötron oluşturması. devam et

  box Tersinir tepkime: Çok küçük bir değişiklikle tersine çevrilebilen tepkime. devam et

  box Anlık Hız: Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı. devam et

  box Adlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. devam et

  box Metal: 1-Isıyı ve elektriği ileten, vurmaya ve çekmeye dayanıklı elementlerden her biri. 2-Atomlarının en dış katmanında az sayıda elektron içeren element devam et

  box Doymamış hidrokarbon: Molekülde ikili ya da üçlü karbon-karbon bağı bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam et