Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yarı Metal Nedir? Yarı Metal Hakkında Kısaca Bilgi

Yarı Metal Terimi Hakkında Bilgiler

Yarı MetalKimya Terimi Olarak Yarı Metal:
Uygun koşullarda hem metal hem de ametal özelliği gösteren element.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Radyasyon: Enerjinin elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar halinde yayılması. devam et

  box Brönsted-Lowry teorisi: Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi. devam et

  box Termokimya: Kimyasal reaksiyonlardaki ısı değişimini inceleyen kimyanın alt bilim dalıdır. devam et

  box Elektrofil: Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller. devam et

  box Yoğunlaşma Sıcaklığı: Gaz halindeki bir maddenin ısı enerjisi vererek sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık noktasına yoğunlaşma sıcaklığı denir. devam et

  box Toprak Alkali Metaller: Periyodik tablonun 2A grubunda bulunan metaller. devam et

  box Çözelti: İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde tamamen çözünmesi sonucu oluşan homojen karışıma çözelti denir. devam et

  box Katalizör: Kendisi tepkimeye girmediği hâlde, tepkime hızını arttıran veya yavaşlatan tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkan madde. devam et