Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yakınçağ Nedir? Yakınçağ Hakkında Kısaca Bilgi

Yakınçağ Terimi Hakkında Bilgiler

YakınçağTarih Terimi Olarak Yakınçağ:
1789 Fransız Büyük Devrimi'nden bu yana olan zaman dilimi.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İnha: Bir göreve atama ya da terfi için yazılan yazı. devam et

  box Nota: Bir devletin başka bir devlete ya da o devletin elçisine önemli bir siyasal konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı ya da sözlü bildiridir. devam et

  box Skolâstik Düşünce: Ortaçağ boyunca Katolik kilisesinin egemenliği altında olan, bilime kapalı dine dayalı düşünce. Bu düşünce Rönesans hareketleri ve Hümanizmle sona erd devam et

  box Çarmıh: Birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan suçlunun öldürülmek üzere çivilendiği haç biçimindeki darağacı. devam et

  box Lagaş: İlkçağ'da Mezopotamya'da kurulmuş bir Sümer kentidir. Kalıntıları arasında Akbabalar Sütunu ile bir çok tapınak ve binlerce çivi yazılı kil tablet b devam et

  box Statükocu: Öteden beri sürüp gelen, varolan durumun değişmesini istemeyen kimse. devam et

  box Aşar (Onda Birler): 1- İslam devletlerinde, Müslüman reayadan elde ettikleri tarımsal ürün üzerinden toplanan onda bir oranındaki vergidir. 2- Müslüman olanların topra devam et

  box Ordugâh: Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için konakladığı yer. devam et