Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tulum Nedir? Tulum Hakkında Kısaca Bilgi

Tulum Terimi Hakkında Bilgiler

TulumSosyal Bilgiler Terimi Olarak Tulum:
Gövdesi deriden yapılmış üflemeli çalgı.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Mağara: Bir yamaca ya da kaya içine doğru uzanan genişçe kovuk, in. devam et

  box Eyalet: 1. Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il. 2. Osmanlı devletinde en büyük sivil ve askeri yönetim devam et

  box Mani: 1- Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türü. Çoğunlukla 7 heceli dört dezilek bir bendden meydana gelir. Ama d devam et

  box Muhakkak: 1- Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş. 2- Kesinlikle. devam et

  box Mühendis: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, ele devam et

  box Standart: Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan. devam et

  box Müştemilat: Eklentiler. devam et

  box Sosyal Sigortalar Kurumu: Resmi ve özel sektörün çeşitli alanlarında işçi olarak çalışan vatandaşların sosyal haklarını düzenleyen ve onlara hizmet veren bir kurumdur. devam et