Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tezlik Eylemi Nedir? Tezlik Eylemi Hakkında Kısaca Bilgi

Tezlik Eylemi Terimi Hakkında Bilgiler

Tezlik EylemiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Tezlik Eylemi:
Çabukluk anlamı içeren ve "ivermek" biçimiyle oluşan birleşik eylem.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Sıra Sayı Sıfatı: 1. Sayı adlarından +(ı)ncı / +(u)ncu ekiyle kurulan ve sıra kavramı bildiren sıfat: Birinci gün, üçüncü yıl, sekizinci kat vb. 2. Varlıkların belli devam et

  box İkinci Tekil Kişi: Sen kişisini karşılayan birim. devam et

  box Kesme İşareti: (') biçimindeki noktalama işareti. devam et

  box Basit (Zamanlı) Kip: Basit kip (Basit zamanlı kip): Herhangi bir ek-fiil almadan yalnız esas fiiller ile kurulan ve yapısında tek bir kip eki taşıyan çekimli fiil. Basit k devam et

  box Zarf (Belirteç) Tümleci: Yüklemi zaman, durum, miktar, ölçü, yer yön ve soru yönünden gösteren sözcük ya da sözcük öbekleri cümle içinde zarf tümleci görevi yapar. Yükleme yö devam et

  box Kaynaşma: Ayrı hecelerdeki iki ünlünün bir tek ünlüde veya birden çok hecedeki seslerin tek hecede toplanması olayı. Bu olay daha çok kelime birleşmelerinde gör devam et

  box Bağımsız Sıralı Tümce: Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan tümceler. devam et

  box Deyimler: Genellikle gerçek anlamından az çok sıyrılarak ilgi çekici anlam taşıyan söz öbeklerine deyim denir. Örnek : Adam, çocuğunu gökte ararken devam et