Eğitim Sitesi

Tevsî' Nedir? Tevsî' Hakkında Kısaca Bilgi

Tevsî' Terimi Hakkında Bilgiler

Tevsî'Hukuk Terimi Olarak Tevsî':
genişleme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Meşru: Yasal devam et

  box Hali sabıka irca: eski hale getirme devam et

  box Teâmül: örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış. devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box İttihâz: Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma devam et

  box Appel: İstinaf devam et

  box Ticaret Borsası: Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa devam et

  box Ketmetmek: gizlemek; saklamak; sır tutmak devam et