Eğitim Sitesi

Tevsî' Nedir? Tevsî' Hakkında Kısaca Bilgi

Tevsî' Terimi Hakkında Bilgiler

Tevsî'Hukuk Terimi Olarak Tevsî':
genişleme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Matbu: Basılı; basılmış devam et

  box Ceza Hukuku: Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı. devam et

  box Vefa hakkı: Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi vere devam et

  box Fiil: Eylem; hareket; edim; iş devam et

  box Yargı Yolu: Mahkemeye başvurma hakkı, muhakeme usulü devam et

  box Sulta: Otorite, Baskı devam et

  box İptal: Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış bir idari işlemin yargı organının kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Hukuki işlemin geçersizliğinin tespiti. devam et

  box İnfisah: Ortadan kalkma; dağılma; fesholma. devam et