Eğitim Sitesi

Tenfiz Nedir? Tenfiz Hakkında Kısaca Bilgi

Tenfiz Terimi Hakkında Bilgiler

TenfizHukuk Terimi Olarak Tenfiz:
İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme, bir şeyi geçerli kılma.

 

TenfizEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tenfiz:
Yerine getirme, uygulama demektir. Vasiyetin tenfizi: Vasiyetin yerine getirilmesi anlamına gelir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fi-l-vâki: Gerçi; gerçekten; vakıa devam et

  box Karar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçi devam et

  box Mugayir: aykırı; zıt; ters devam et

  box Mücbir: zorlayıcı; zorlayan devam et

  box Derceb etmek: cebe atmak; kendine alıkoymak devam et

  box Şuhut: şahitler devam et

  box Taksirli Suç: Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç. devam et

  box İlamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra devam et