Eğitim Sitesi

Tek Yakıtlı Santral Nedir? Tek Yakıtlı Santral Hakkında Kısaca Bilgi

Tek Yakıtlı Santral Terimi Hakkında Bilgiler

Tek Yakıtlı SantralElektrik Terimi Olarak Tek Yakıtlı Santral:
Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.

 

  Benzer Elektrik Terimleri:

  box Çift Baralı Sistem: İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir. devam et

  box Alçak Gerilim (AG): Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olup, kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000 Volt (da devam et

  box Enerjinin Değiştirilmesi: Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (Örnek: Kömürden kok üretimi). devam et

  box Bir Sene: Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saattir. devam et

  box Doğal Gazlar: Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli yanıcı gazlardır. devam et

  box Yararlı Enerji: Son dönüşümden sonra tüketicinin yararlanabileceği enerjidir. devam et

  box Süperiletken: Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkendir. Not: Günümüzde teknolojik olanaklarla süperiletkenlik, bir metalin devam et

  box Emre Amadelik Süresi: Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir. devam et