Eğitim Sitesi

Taksirli Suç Nedir? Taksirli Suç Hakkında Kısaca Bilgi

Taksirli Suç Terimi Hakkında Bilgiler

Taksirli SuçHukuk Terimi Olarak Taksirli Suç:
Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yasama: Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma; Yasa koyma, yasa yapma, teşri. devam et

  box Sin: yaşanılan süre devam et

  box Hüccet: senet; delil; belge devam et

  box İbra: Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi devam et

  box Müstedi: Dilekçe veren, istida eden kimse devam et

  box Hodbehot: Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan. devam et

  box Mahalli idare: mahallî idare - yerel yönetim devam et

  box Müntehap: Seçilen,seçilmiş bulunan devam et