Eğitim Sitesi

Tahavvül Nedir? Tahavvül Hakkında Kısaca Bilgi

Tahavvül Terimi Hakkında Bilgiler

TahavvülHukuk Terimi Olarak Tahavvül:
değişme; dönme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ahir: Son; sondaki; en son; en sondaki. devam et

  box Sıra cetveli: Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. devam et

  box Sükna: oturma yeri; oturulacak yer; konut devam et

  box Mevaşi: koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Oturum: Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse devam et

  box Mazmûn: ödenmesi gereken şey devam et

  box Yargı Erki: Yargı gücü; yargı işini yerine getirebilme gücü devam et