Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tahavvül Nedir? Tahavvül Hakkında Kısaca Bilgi

Tahavvül Terimi Hakkında Bilgiler

TahavvülHukuk Terimi Olarak Tahavvül:
değişme; dönme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Mevdaddı mahsusa: özel hükümler devam et

  box Karâr-gîr: kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış devam et

  box Muassır: Aynı yüzyıl içinde olan. devam et

  box Mevaşi: koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan devam et

  box Pedavra: köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; hartama. devam et

  box Çevre Hukukunun Ana İlkeleri: Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme ilkesi ve katılım ilkesi çevre hukukunun temel ilkelerini ol devam et

  box Taammüt: İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak. devam et