Eğitim Sitesi

Taç Kapı Nedir? Taç Kapı Hakkında Kısaca Bilgi

Taç Kapı Terimi Hakkında Bilgiler

Taç KapıArkeoloji Terimi Olarak Taç Kapı:
Tâk kapı adı da verilen bezemeli ana giriş.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Monogenesis (Tekkökencilik): İnsanların ya da dilin tek bir kökenden türediğine inanan düşünce sisteminin adı. Karşıtı Çokkökencilik (Poligenesis)'tir. devam et

  box Bazilika: Hıristiyanlığa geçişte ve ilk Bizans devrinde oldukça çok sayıda yapılmış bir kilise tipidir. Bu tip yapılar doğu-batı ekseni üzerinde uzanan dikdörtg devam et

  box Hiyeroglif: İlk kez M.Ö. 4 bin yılının sonunda yazıldığı belgelenen Mısır yazısına verilen ad. Harfler, çift harfler, üçlü harfler ile sözcüğün anlamının dahil ol devam et

  box Darüşşifa: Şifahane, hastane gibi sağlık kuruluşlarına verilen eski adlardan biri. devam et

  box Katarizm (Albigensçilik): Bu isim, Yunanca 'saf-katıksız' anlamına gelen 'Kathar' sözünden gelmektedir. Ortaçağ Avrupa'sında Manici sapkın bir gruba verilen addır. İlk defa IX. devam et

  box Columna Caelata: Üstü kabartmalı sütun. devam et

  box Monizm (Tekçilik): Dünyada olan tüm olayların tek bir neden bağlı olduğunu savunan düşünce sistemine verilen ad. devam et

  box Potestas: Tribunuslerin elinde bulunan zor kullanma yetkisi. devam et