Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sözcük Vurgusu Nedir? Sözcük Vurgusu Hakkında Kısaca Bilgi

Sözcük Vurgusu Terimi Hakkında Bilgiler

Sözcük VurgusuTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sözcük Vurgusu:
Sözcükte bir hecenin bazı kurallara göre daha baskılı söylenmesi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Eylemlik: Tümleç alan ve ad gibi kullanılan eylemsi. devam et

  box Özdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize. devam et

  box Belirtme Sıfatı: 1. Adları işaret, soru, belirsizlik ve sayı bakımından belirten sıfat: bu yaz, şu ağaç, kaç gün vb. 2. Varlıkların sayısını, sırasını veya işaret y devam et

  box Mısra: Dize. (Bir beyitte iki mısra bulunur.) devam et

  box Edat Grubu: Yalnız başına bir anlam taşımayan; ancak, ad ve ad soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelime ile cümledeki başka kelimeler arasında ilişk devam et

  box Yeterlilik Eylemi: Gücü yetme anlamı veren "ebilmek" biçimindeki birleşik eylem kalıbı. devam et

  box Açık Oturum: 1- Geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuların, yine bu kitlelere o sahanın uzmanı kişilerce bir toplantı salonunda anlatıldığı etkinliklerdir. Geni devam et

  box Di'li Geçmiş Zaman: İşin anlatıştan önce yapıldığını bildiren ve anlatıcının da tanık olduğu zaman. Görülen, bilinen geçmiş zaman."-di"ekiyle yapılır. devam et