Eğitim Sitesi

Sis Nedir? Sis Hakkında Kısaca Bilgi

Sis Terimi Hakkında Bilgiler

SisFen Bilimleri Terimi Olarak Sis:
1. Atmosferde su kaynaklarından buharlaşan su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşarak su damlacıkları hâlinde havada asılı kalmasıyla oluşan hava olayı.

2. Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su taneleri veya buhardan oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman.

 

  Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

  box Reosta: 1. Elektrik devresindeki direnci değiştirerek akımın şiddetini değiştirmeye yarayan araç. 2. Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan devam et

  box Elektrik Tesisatı: Elektrik enerjisinin bina içerisinde kullanılacak yerlere iletilmesini sağlayan kablo ağı. devam et

  box Hareket: Sabit bir noktaya göre yer değiştirme. devam et

  box Mezenşim: Embriyonun gastrula safhasında aktoderm ve endoderm arasında meydana gelen hücre yığını. devam et

  box Kodon: Özel bir amino asiti şifreleyen üç nukleotitten olşan mRNA üzerindeki birim. devam et

  box Fagositoz: Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır. devam et

  box Katman: Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. devam et

  box Ses Kaynağı: Titreşerek ses oluşturan cisimlere verilen genel ad. devam et