Eğitim Sitesi

Serdar-ı Ekrem Nedir? Serdar-ı Ekrem Hakkında Kısaca Bilgi

Serdar-ı Ekrem Terimi Hakkında Bilgiler

Serdar-ı EkremOsmanlıca Terimi Olarak Serdar-ı Ekrem:
Orduya başkumandanlık ettiği zaman sadrazama verilen unvan.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Müzakere: Bir konuyla ilgili görüşme, danışma. devam et

  box Menşur: Onay, Onaylamak. Padişah tarafından verilen bir ferman türü. devam et

  box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

  box Otağ-ı Hümayun: Padişah çadırı. devam et

  box Akarat-ı Mevkuf: Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen paranın ve tasarrufunun, hayır işlerine sarf edilmek üzere bir vakfa bağışla devam et

  box Ferman: Padişahlar tarafından her hangi bir konuda yazılan buyruk. devam et

  box Künk: Su nakli için isale hatlarında kullanılan pişmiş toprak tada çimentodan yapılmış boru. Osmanlılar döneminde toprak künkler kullanılır ve şebekeden su devam et

  box Kapı Ağası: Padişahın sarayındaki akağaların en büyüğü. devam et