Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sefir Nedir? Sefir Hakkında Kısaca Bilgi

Sefir Terimi Hakkında Bilgiler

SefirTarih Terimi Olarak Sefir:
Elçi.

 

SefirHukuk Terimi Olarak Sefir:
Elçi, Büyükelçi

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Popülizm: Halkla ilgili her şeyi yüceltme eğilimi ve tutumu. devam et

  box Bahriye: Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü. devam et

  box Despotluk (Despotizim): Bir bölgeyi ya da ülkeyi zorla, baskıyla ve keyfi olarak yönetme anlayışı. devam et

  box Batınilik: Kur'an-ı Kerim'de yer alan kelime ve hükümlerin açık manalarından başka birtakım mecazî manalarının olduğunu ileri süren görüş. devam et

  box Ekber-Erşed Sistemi: Osmanlı Devleti'nde tahta en yaşlı ve en tecrübeli şehzadenin geçmesini öngören gelenek. devam et

  box Hürriyet Ve İtilaf Fırkası: 1911-1922 yıllarında Osmanlı Devleti'nde etkinlik gösteren İngiliz yanlısı, siyasal İslamcı bir partidir. İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı 31 M devam et

  box Vassal: Büyük bir derebeyine yemin ederek bağlanan derebeyi; birine bağlanan, tabi olan kişi. devam et

  box Alafranga: 1.Frenklerin töre, adet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili. 2.Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa devam et