Eğitim Sitesi

Ruznameci Nedir? Ruznameci Hakkında Kısaca Bilgi

Ruznameci Terimi Hakkında Bilgiler

RuznameciOsmanlıca Terimi Olarak Ruznameci:
Günlük defterleri kaleme alan kişi. / İnşaat masraflarının günlük hesabını tutan muhasebeci.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Şifahane: Hastahane. devam et

  box Alay Sancağı: Alay sancağı iki anlama gelmekteydi. Birincisi, bir alaya mahsus olan sancağa verilen isimdi. İkincisi ise, resmi günlerde gemileri donatmak için açıl devam et

  box Fetih: Bir bölgeyi veya ülkeyi savaşarak almak. devam et

  box Nizam-ı Alem: Dünya Düzeni. devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et

  box Akça Tahtası: Sarrafların, idari kalemlerin kisedarların ve resmi dairelerdeki veznedarların para saymak için kullandıkları tahtanın adıydı. Tahtanın ucu hariç, ken devam et

  box Arâzi-i mîrîye: Mîrî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye devam et

  box Serasker: 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından s devam et