Eğitim Sitesi

Rü'yet Nedir? Rü'yet Hakkında Kısaca Bilgi

Rü'yet Terimi Hakkında Bilgiler

Rü'yetHukuk Terimi Olarak Rü'yet:
davanın bakılmakta olması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Berât: rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman devam et

  box Ayıp: Bir malın sakatlık gibi hukuksal bir nedenle değerini veya maldan beklenen yararı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan durum. devam et

  box Müşâ': ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal devam et

  box Mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeyler devam et

  box Tezad: Zıdlık gösterme, iki şeyin çelişki arzetmesi. devam et

  box İfa (Ifa): Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim devam et

  box Bağıt: Akit , sözleşme , anlaşma. devam et

  box Yaptırım: Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide devam et