Eğitim Sitesi

Rıka Nedir? Rıka Hakkında Kısaca Bilgi

Rıka Terimi Hakkında Bilgiler

RıkaTarih Terimi Olarak Rıka:
Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ayet: Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'ın surelerini oluşturan tümcelerin ve tümceciklerin her biridir. devam et

  box Nizam-ı Cedid (Nizamı Cedid): III. Selim zamanında Yeniçeri Ocağı'ndan ayrı olarak kurulan talimli asker ocağına verilen ad. (Bugün Nizam-ı Cedit şeklinde yazılıyor. Sözlük anlamı devam et

  box Büyük Divan: Büyük Selçuklu Devleti'nde sultanlara danışmanlık yapan kuruldur. devam et

  box Vezir-i Âzam: Onyedinci yüzyıl ortalarına kadar Sadrazam yerine kullanılan unvan veya sıfat. (En büyük vezir). devam et

  box Toponomi: Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur. devam et

  box Böcekbaşı: Osmanlılarca Zabıta Amiri. devam et

  box Muid: Müderris yardımcısı. devam et

  box Maoculuk: Köylülüğe dayanan, devrimin merkezine ve öncülüğüne köylüyü koyan Marksist toplumculuktur. Marksizmin Mao Tse Tung tarafından Çin koşullarına göre y devam et