Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Reis-ül Etibba Nedir? Reis-ül Etibba Hakkında Kısaca Bilgi

Reis-ül Etibba Terimi Hakkında Bilgiler

Reis-ül EtibbaTarih Terimi Olarak Reis-ül Etibba:
Bugünkü Sağlık Bakanı karşılığında bir deyim. Hekimbaşı Tersane Kolcusuda denir (Kendisinin hekim olması şart).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Demir Çağı: İnsanlığın gelişim sürecinde araç, gereç, silah ve aletlerle avadanlıkların yapımında demirin kullanıldığı dönemdir. Ergime derecesinin yüksek olması, devam et

  box Çita: Rumeli Türkleri hakkında kullanılan bir deyim. devam et

  box Karlofça Antlaşması: Avusturya, Lehistan, Venedik ve Osmanlı Devleti arasında imzalandı. 1. Temeşvar ve Banat Yaylası dışında kalan bütün Macaristan ve Erdel Avusturya' devam et

  box Seciye: Karakter. devam et

  box Ocak: Yeniçeri teşkilâtı hakkında kullanılan bir deyim. devam et

  box Kurıkan: Çadır. Kurıkan Türk boyu. devam et

  box Akropolis: İlkçağda Yunanistan'da ve Anadolu'da yüksek yerlerde kurulan, çevresi sağlam surlarla kuşatılmış,içinde saray, tapınak ve askeri garnizon bulunan kent devam et

  box Areopağ: İlkçağ'da Atina Kent Devleti'nde krallık yönetiminin yıkılmasından sonra kurulan Aristokratlar (köle sahipleri) meclisidir. Bir tür hükümet görevlisi devam et