Eğitim Sitesi

Reis-ül Etibba Nedir? Reis-ül Etibba Hakkında Kısaca Bilgi

Reis-ül Etibba Terimi Hakkında Bilgiler

Reis-ül EtibbaTarih Terimi Olarak Reis-ül Etibba:
Bugünkü Sağlık Bakanı karşılığında bir deyim. Hekimbaşı Tersane Kolcusuda denir (Kendisinin hekim olması şart).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Uç Beyi: Sınır komutanı devam et

  box Takrir: Önerge. Bir işi resmen ve yazlı olarak ilgili makama bildirme. devam et

  box İkon: Ortodoks kiliselerinde ve evlerde bulunan Hz. İsa, Meryem Ana ve Hristiyan azizlerin tasvirleridir. Genellikle çam ve ıhlamur ağacından tahta levhal devam et

  box Etnik: Herhangi bir kavme ait, kavimle ilgili. Soy, köken, milletle ilgili olan. devam et

  box Bektaşi: Hacı Bektaş-ı Veli'nin kurduğu tarikatın adı. Bu tarikata mensup olan. devam et

  box Paleografya: Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiyeroglifi, Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı devam et

  box Şia: İslamiyette Hz. Ali yandaşlarına verilen ad. devam et

  box Paleografi: Eski metinleri, belgeleri, tarihsel el yazılarını konu alan, inceleyen bilim. devam et