Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Panislamizm Nedir? Panislamizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislamizm Terimi Hakkında Bilgiler

Panislamizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislamizm:
Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.

 

PanislamizmTarih Terimi Olarak Panislamizm:
İslam ülkelerinin tek siyasal birlik altında toplanmasını isteyen siyasal akım.

 

PanislamizmOsmanlıca Terimi Olarak Panislamizm:
İslam birliğini hedefleyen akım.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Protokol: En az iki taraf arasında akdedilen ön sözleşme. devam et

  box Emsal: Benzer, eş, denk. Yaşıt. Örnek. devam et

  box Muvaffak: Başarmış, başarılı (kimse). devam et

  box Nota: Bir devletin başka bir devlete veya bunun elçisine yaptığı yazılı bildiri. devam et

  box Fersah: 1- Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü. 2- Çok uzun mesafe, uzaklık. devam et

  box Telakki: Anlayış , kavrama. devam et

  box Abluka: Kuşatma. devam et

  box Devlet: Siyasal iktidarın örgütlenmesi ve belirlenmesi ile ilgili kuralların tümü. devam et