Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Panislamizm Nedir? Panislamizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislamizm Terimi Hakkında Bilgiler

Panislamizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislamizm:
Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.

 

PanislamizmTarih Terimi Olarak Panislamizm:
İslam ülkelerinin tek siyasal birlik altında toplanmasını isteyen siyasal akım.

 

PanislamizmOsmanlıca Terimi Olarak Panislamizm:
İslam birliğini hedefleyen akım.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Liva: 1- Bayrak. Sancak. 2- Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik. Tugay. 3- Eskiden kazadan büyük, vilâyetten küçük yerleşme merkezleri devam et

  box Patrikhane: Patriğin görev yaptığı bina. devam et

  box İtilaf: Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. devam et

  box Nesil: Kuşak, çocuklar. devam et

  box Husul: Olma, oluş, oluşma, meydana gelme. devam et

  box Tazmin: Zararı ödeme. devam et

  box Söylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca çoşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe. devam et

  box Kabine: Bakanlar Kurulu, hükümet. devam et