Eğitim Sitesi

Mutçu görüş (eudaimonizm) Nedir? Mutçu görüş (eudaimonizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Mutçu görüş (eudaimonizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Mutçu görüş (eudaimonizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Mutçu görüş (eudaimonizm):
Hayatın anlamını mutlulukta bulan farklı ahlak öğretilerine verilen ad.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Logos: Belirsiz bir alana girdiğinde onu belirleyen, düzenleyen, ilke. devam et

  box Protokol: Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. devam et

  box Hoşgörü (tolerans): Kendi düşünce ve inançlarına karşıt olan düşünce ve inançlara katlanma, saygı duyma. devam et

  box Anayasa Mahkemesi: Parlamentonun yaptığı yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetler. Anayasalar yasalardan üstündür ve yasalar anayasaya uygun olmak zorundadır. devam et

  box Hoş: İnsanın duygularını okşayan güzellik. Zevk veren, beğenilen. devam et

  box Edinilmiş Donanım: Davranışa, yaşantılara dayanan öğrenilmiş etkenlerin katkıda bulunması. devam et

  box Tolere etmek: Hoşgörülü olmak, hata payı bırakmak. devam et

  box Gerçek: Bilinçten bağımsız olarak var olan. Düşünülen, tasarımlanan şeylere karşıt olarak var olan. devam et