Eğitim Sitesi

Müşterek Mülkiyet Nedir? Müşterek Mülkiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Müşterek Mülkiyet Terimi Hakkında Bilgiler

Müşterek MülkiyetHukuk Terimi Olarak Müşterek Mülkiyet:
Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları

 

Müşterek MülkiyetBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Müşterek Mülkiyet:
Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları.

 

Müşterek MülkiyetEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Müşterek Mülkiyet:
Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir. Müşterek mülkiyette, tapu kütüğünde her bir hissedarın hissesi isminin karşısında 1/3, 2/5 gibi gösterilir. Bkz. Paylı mülkiyet.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılan devam et

  box Tabii Semere: Bir şeyin kendisinden oluşan ürün. devam et

  box Hod-be-hod: kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden devam et

  box Faraziye: Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususi devam et

  box İstidlâl: Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et

  box Alâkadar: ilgili; ilişkili devam et

  box Kayyum: Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse devam et