Eğitim Sitesi

Musaddık Nedir? Musaddık Hakkında Kısaca Bilgi

Musaddık Terimi Hakkında Bilgiler

MusaddıkHukuk Terimi Olarak Musaddık:
Onaylayan, tasdik eden, imzalayan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yekûn: toplam devam et

  box İhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. devam et

  box Mazarrat: zarar; zararlar; zarar verici; zarar verme devam et

  box Marifetiyle: yoluyla;aracılığıyla devam et

  box Serdetmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Kuyûd: kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler devam et

  box Tefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi devam et