Eğitim Sitesi

Muhakkik Nedir? Muhakkik Hakkında Kısaca Bilgi

Muhakkik Terimi Hakkında Bilgiler

MuhakkikHukuk Terimi Olarak Muhakkik:
Soruşturma yapan kimse, soruşturucu, gerçeği araştıran

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Istılâh: terim devam et

  box Tevellüt: doğum; doğma devam et

  box Arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye devam et

  box Maruf: Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı, uygun, beğenilen devam et

  box Müddeiumumiye: Cumhuriyet savcısı. devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box Nası ızrar: Suç olarak düzenlenen mala zarar verme fiili. devam et

  box İfade: Anlatma; anlatış; anlatım devam et