Eğitim Sitesi

Muhakkik Nedir? Muhakkik Hakkında Kısaca Bilgi

Muhakkik Terimi Hakkında Bilgiler

MuhakkikHukuk Terimi Olarak Muhakkik:
Soruşturma yapan kimse, soruşturucu, gerçeği araştıran

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bilvekale: Vekaleten devam et

  box Cevaz-ı İstihdam Kararı: Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden dairece v devam et

  box Adüvv: Düşman, hasım devam et

  box Ölüm Karinesi: Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle kütüğüne ölüm devam et

  box Tahdîdât: sınırlamalar; kısıntılar devam et

  box Varant: rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir devam et

  box Milk: kudret; tasarruf; mülk devam et

  box İs'af: Yerine getirme devam et