Eğitim Sitesi

Mibree Nedir? Mibree Hakkında Kısaca Bilgi

Mibree Terimi Hakkında Bilgiler

MibreeYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Mibree:
Hattatların ve kâtiplerin kalem yontmak için kullandıkları kalemtıraşın, Arapça adıdır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Tabaka: İnce yaprak hâlindeki kâğıda verilen ad. devam et

  box Kıta: Dört mısradan meydana gelen nazım şekli. Ayrıca güzel yazı ile yazılmış küçük levhalara da kıta denilmiştir. devam et

  box Su Yolu: Su çizgisi ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Sertâb: Klâsik ciltlerde mıkleple alt kapak arasındaki parça. Sayfa kenarlarını korur ve mıklebe hareketlilik sağlar. Üzerinde âyet, beyit yazılı olanları var devam et

  box Çıplak Satıh: Tezyinatta, üzerinde süsleme bulunmayan kısımlara verilen ad. devam et

  box Saz Yolu: Uzun dallar üzerine yapılan süslere denilir. Kıvrımdal adı da yerilir. Daha ziyade çiçekli ve yapraklı olur. Rûmi motiflerinin ayrı hatlar hâlinde ara devam et

  box Kağıtlar: Kitap sanatlarında yazı malzemesi olarak kullanılan kağıtların en eskisi parşömendir. Özellikle mushaflarda bunlar kullanılmıştır. Daha sonra papirüs devam et

  box Hatem: Mühür. devam et