Eğitim Sitesi

Mevcutlu Nedir? Mevcutlu Hakkında Kısaca Bilgi

Mevcutlu Terimi Hakkında Bilgiler

MevcutluHukuk Terimi Olarak Mevcutlu:
Kolluk tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken, soruşturmaya konu şahısların da birlikte getirilmesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütedâir: dair olan; ilişkin; değin devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et

  box Pozitif Hukuk: Belli imkan ve zamanda konulmuş kurallar birliği. devam et

  box Üst kademe yöneticileri: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların üst kademelerinde görev alan ve genel devlet politikası içerisinde, kuruma verilmiş olan kamu hizmetlerini devam et

  box Tahlif: yemin devam et

  box Geçici Madde: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde. devam et

  box Müstebit: Zorba, despot devam et

  box Kıstelyevm: Göreve gelinmediği veya geç gelindiği için maaş veya gündelikten kesinti yapılması. devam et