Eğitim Sitesi

Metalik Bağ Nedir? Metalik Bağ Hakkında Kısaca Bilgi

Metalik Bağ Terimi Hakkında Bilgiler

Metalik BağKimya Terimi Olarak Metalik Bağ:
Metallerin saf halleri ile alaşımlarında metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ adı verilir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve çekirdek o devam et

  box Dipol-Dipol Çekimi: İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetine dipol-dipol çekimi adı verilir. devam et

  box Gaz Sabiti (Rydberg sabiti): İdeal gaz denkleminde ve bazı diğer denklemlerde karşılaşılan sabit. devam et

  box Çarpışma Teorisi: 1-Tepkimenin gerçekleşebilmesi için, giren taneciklerin birbiriyle çarpışması gerektiğini belirten teori. 2-Bimoleküler gaz fazı reaksiyonların devam et

  box Kademeli Reaksiyon: Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi. devam et

  box Ozmos: Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi. devam et

  box f - bloku: Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme. devam et

  box Yarılanma Süresi: Işımalarla radyoaktif elementin yarısının, başka elementlere dönüşebilmesi için geçen zaman. devam et