Eğitim Sitesi

Mekanik enerji Nedir? Mekanik enerji Hakkında Kısaca Bilgi

Mekanik enerji Terimi Hakkında Bilgiler

Mekanik enerjiFizik Terimi Olarak Mekanik enerji:
Yer çekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Bir başka deyişle fiziksel bir sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır.

 

Mekanik EnerjiFen Bilimleri Terimi Olarak Mekanik Enerji:
Kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Makroskopik: Kütle, boyut ve sıcaklık gibi özellikleri dikkate değer nicelikler. devam et

  box Reosta: Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini değiştirmeye yarayan düzenek. devam et

  box Pozitron: Pozitif yüklü elektron. devam et

  box Dalga Genliği: 1. Bir dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey uzaklığın yarısıdır. 2. Atomik ve alt atomların parçacıklarına Schrödinger denkleminin dalga ç devam et

  box Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir. devam et

  box Alaşım: Metallerin karışımı. devam et

  box Özdeşlik yasası: Uniform çekim alanındaki sabit ivme. devam et

  box İyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş atom veya atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık. devam et