Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kuruluş Nedir? Kuruluş Hakkında Kısaca Bilgi

Kuruluş Terimi Hakkında Bilgiler

KuruluşSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kuruluş:
Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Yanıt Oranı: Denek sayısının örnekleme seçilen kişi sayısına oranı. devam et

  box Çanakkale Savaşları: I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı ve civarında Osmanlı ordusu ile İtilaf Devletleri arasında denizde ve karada yapılan savaşlar. devam et

  box Dayanışma: 1- Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine karşılıklı bağlanmasıdır. 2- Zorluklara karşı omuz omuza hareket etme devam et

  box Nizam-ı Cedit: Osmanlı Devleti'nde 3. Selim zamanında yapılan askeri, teknik, ekonomik vb. alanlarda yapılan yeniliklerin adı. Aynı dönemde Batı örnek alınarak kurul devam et

  box Sanat: 1. Bir duygunun, bir tasarının ya da özelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü. 2. Bir şey yapmada gösterilen ustalık, hüner beceri, yetene devam et

  box Mihrap: Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer. devam et

  box Garaj: Genellikle motorlu taşıtların konduğu üstü kapalı yer. devam et

  box Dostluk: Dost olma durumu, dostça davranış. devam et