Eğitim Sitesi

Kuruluş Nedir? Kuruluş Hakkında Kısaca Bilgi

Kuruluş Terimi Hakkında Bilgiler

KuruluşSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kuruluş:
Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Tarım: 1. Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin bütününe tarım denir. 2. Sebze, meyve vb. ürün almak için toprak üzerinde devam et

  box Yapıt: Belirli bir süre ve emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser. devam et

  box Özgün: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal. devam et

  box Elçi: 1. Bir devletin başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. 2. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse. devam et

  box Pazar: 1. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer: Perşembe pazarı, Salı pazarı. 2. Belli bir şeyin satıldığı devam et

  box Mükellef: Bir şeyi yapmakla sorumlu yükümlü olma durumudur. devam et

  box Laiklik: Devletin, dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında olumlu ya da olumsuz ayrımcılık yapmaması. Laiklik; din ve devlet işler devam et

  box Mili Kültür: Sadece bir millete özgü olan kültür. devam et