Eğitim Sitesi

Konjuge asit-baz çifti Nedir? Konjuge asit-baz çifti Hakkında Kısaca Bilgi

Konjuge asit-baz çifti Terimi Hakkında Bilgiler

Konjuge asit-baz çiftiKimya Terimi Olarak Konjuge asit-baz çifti:
Brönsted asidi ve onun konjuge bazı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Sirke: Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak kullanılan asetik asit içeren sulu çözelti. devam et

  box Denkleştirilmiş Denklem: Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik. devam et

  box İnorganik Bileşikler: Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur. Asitler, bazlar, tuzlar, oksitler… birer i devam et

  box İç enerji: Sistemin toplam enerjisi. devam et

  box Değerlik: Bir elementin verdiği veya aldığı elektron sayısı. devam et

  box pOH: Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması. devam et

  box Nükleon: 1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların ge devam et

  box Dipol: 1-Eşit olmayan bir biçimde dağılmış elektrik yükü. 2-Polar bağda pozitif ve negatif yüklerin ayrılması devam et