Eğitim Sitesi

Kökteş Nedir? Kökteş Hakkında Kısaca Bilgi

Kökteş Terimi Hakkında Bilgiler

KökteşTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kökteş:
Aynı kökten gelen çeşitli yapı ve görevdeki sözcükler.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Çekim Eki: 1- Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyip, yalnızca cümle içindeki görevini belirleyen eklerdir. Çekim ekleri, sözcükleri birbirine çeşitli görev v devam et

  box Düz Tümleç: Belirtisiz ve belirtili nesnelere verilen isim. devam et

  box Edebi: Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin. devam et

  box Tümleç: Cümlede yüklemin anlamını yer, zaman, neden, durum, araç gibi çeşitli yönlerden tamamlayan sözcüklere tümleç denir. Tümleçler yüklemle olan ilgilerine devam et

  box Gösterge: Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren olgu. devam et

  box Yumuşama: Ünsüz değişimi. Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir ek almalarıyla oluşan ses olayı. devam et

  box Kapalı Hece: Ünlü+ünsüz, ünsüz+ünlü+ünsüz ve sonu ünsüz yapısında olan veya sonu çift ünsüzle biten hece: iz, iş, in, ip gibi. devam et

  box Pastoral Şiir: Doğa güzelliklerini; orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu hayata duyulan özlemi ifade eden şiir türüne pastoral şiir denir. devam et