Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Polipeptit:Çok sayıda amino asit molekülünün peptit bağıyla bağlanarak oluşturduğu büyük moleküllü bileşik. devam

terimler Pozitron:Artı yük taşıyan elektron. devam

terimler Pozitron parçacığı:Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir protonun bir nötrona dönüşmesi ile açığa çıkan pozitif devam

terimler Primer Alkoller:-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna iki tane H atomu bağlanmış ise bu alkol primer (birincil) alko devam

terimler Protein:Aminoasitlerin zincir hâlinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük moleküllü organik bileşik. devam

terimler Proton:Pozitif elektrik yükü taşıyan ve atom çekirdeğinde bulunan atom altı tanecik. devam

terimler Puzolanik:Kendi başına bağlayıcı olmayan, silisyum ve alüminyum bileşiklerinden oluşan madde. devam

terimler Radikal:Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen ad. devam

terimler Radyasyon:Enerjinin elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar halinde yayılması. devam

terimler Radyoaktif izleyici:Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar. devam

terimler Radyoaktif madde:Kendiliğinden ışın yayarak atom çekirdeği bozunup başka bir elemente dönüşen madde. devam

terimler Radyoaktif olay:Atomun çekirdeğinde meydana gelen herhangi bir değişiklik. devam

terimler Radyoaktif serpinti:Bir nükleer patlama sonucu atmosfere yayılan radyoaktif atıkların rüzgar ya da yağmurla tekrar yer devam

terimler Radyoaktiflik:Çekirdeği kararsız olan elementlerin kararlı çekirdek oluşturmak için ışın yayınlamaları olayına r devam

terimler Radyografi:X ya da gama ışıması yardımı ile film ya da duyarlı plaka üzerinde görüntü elde etme yöntemi. devam

terimler Radyoizotop:Bir elementin radyoaktif özellik gösteren izotopları. devam

terimler Radyoopak:X ışınlarını geçirmeyen. devam

terimler Rafinasyon:Üretim aşamasında istenmeyen maddelerin üründen uzaklaştırılma işlemi. devam

terimler Raoult Kanunu:Çözeltinin uçucu olan bir bileşeninin buhar basıncı, bu bileşenin mol kesri ile saf sıvısının buha devam

terimler Rasemat:Optikçe aktiflik gösteren bir bileşiğin sola ve sağa çeviren enantiyomerlerinin eşit miktardaki ka devam

terimler Reaksiyon (kimyasal tepkime) Denklemi:Kimyasal değişime giren ve çıkan maddelerin atom ve tür sayılarını gösteren semboller topluluğuna devam

terimler Reaktant:Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesinde kullanılan başlangıç maddeleri. devam

terimler Reaktif:Diğer maddelerle reaksiyona giren madde veya çözelti. devam

terimler Reaktör:Sanayide kimyasal tepkimelerin oluşturulduğu, amaca ve tepkime koşullarına göre çok çeşitli malzem devam

terimler Reçine:Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakı devam

terimler Redoks:İndirgenme - Yükseltgenme tepkimeleri. devam

terimler Regülatör:Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, düzenleyici. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın