Oyun Siteleri

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerPolipeptit: Çok sayıda amino asit molekülünün peptit bağıyla bağlanarak oluşturduğu büyük moleküllü bileşik.

  terimlerPozitron: Artı yük taşıyan elektron.

  terimlerPozitron parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir protonun bir nötrona dönüşmesi ile açığa çıkan pozitif yüklü elektron.

  terimlerPrimer Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna iki tane H atomu bağlanmış ise bu alkol primer (birincil) alkoldür. Ancak metil alkolde -OH nin bağlı old

  terimlerProtein: Aminoasitlerin zincir hâlinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük moleküllü organik bileşik.

  terimlerProton: Pozitif elektrik yükü taşıyan ve atom çekirdeğinde bulunan atom altı tanecik.

  terimlerPuzolanik: Kendi başına bağlayıcı olmayan, silisyum ve alüminyum bileşiklerinden oluşan madde.

  terimlerRadikal: Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen ad.

  terimlerRadyasyon: Enerjinin elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar halinde yayılması.

  terimlerRadyoaktif izleyici: Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar.

  terimlerRadyoaktif madde: Kendiliğinden ışın yayarak atom çekirdeği bozunup başka bir elemente dönüşen madde.

  terimlerRadyoaktif olay: Atomun çekirdeğinde meydana gelen herhangi bir değişiklik.

  terimlerRadyoaktif serpinti: Bir nükleer patlama sonucu atmosfere yayılan radyoaktif atıkların rüzgar ya da yağmurla tekrar yeryüzüne inmesi.

  terimlerRadyoaktiflik: Çekirdeği kararsız olan elementlerin kararlı çekirdek oluşturmak için ışın yayınlamaları olayına radyoaktiflik, bu elementlere de radyoak

  terimlerRadyografi: X ya da gama ışıması yardımı ile film ya da duyarlı plaka üzerinde görüntü elde etme yöntemi.

  terimlerRadyoizotop: Bir elementin radyoaktif özellik gösteren izotopları.

  terimlerRadyoopak: X ışınlarını geçirmeyen.

  terimlerRafinasyon: Üretim aşamasında istenmeyen maddelerin üründen uzaklaştırılma işlemi.

  terimlerRaoult Kanunu: Çözeltinin uçucu olan bir bileşeninin buhar basıncı, bu bileşenin mol kesri ile saf sıvısının buhar basıncı çarpımına eşittir.

  terimlerRasemat: Optikçe aktiflik gösteren bir bileşiğin sola ve sağa çeviren enantiyomerlerinin eşit miktardaki karışımı.

  terimlerReaksiyon (kimyasal tepkime) Denklemi: Kimyasal değişime giren ve çıkan maddelerin atom ve tür sayılarını gösteren semboller topluluğuna kimyasal tepkime denklemi veya reaksiyon d

  terimlerReaktant: Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesinde kullanılan başlangıç maddeleri.

  terimlerReaktif: Diğer maddelerle reaksiyona giren madde veya çözelti.

  terimlerReaktör: Sanayide kimyasal tepkimelerin oluşturulduğu, amaca ve tepkime koşullarına göre çok çeşitli malzemelerden yapılabilen kap.

  terimlerReçine: Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı.

  terimlerRedoks: İndirgenme - Yükseltgenme tepkimeleri.

  terimlerRegülatör: Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, düzenleyici.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   21 22 23 24 25 26 27   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın