Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Rezonans (çok merkezli bağ):1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonu devam

terimler RNA:Protein sentezinde işlevi olan ve nükleotidlerden oluşan nükleik asit çeşidi. Ribonükleik asit. devam

terimler Robert Boyle Kanunu:Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır. devam

terimler Rutherford atom modeli:Atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gezegenler gibi devam

terimler S Bloğu:Periyodik cetvelde 1A ve 2A grubunun bulunduğu bloktur. devam

terimler s-bloku:Periyodik tablonun sol tarafında metal atomların oluşturduğu blok. devam

terimler Sabit:Bir fiziksel niceliğe ait değişmez değer. Örneğin : Işık hızı ve Avogadro sayısı birer sabittir. devam

terimler Sabit Kütle Oranları Yasası:Bir bileşiği oluşturan elementlerin ve bileşiğin kütleleri arasında daima sabit bir oran vardır. B devam

terimler Sabit Oranlar Kanunu:Herhangi bir bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında daima sabit bir oran vardır. devam

terimler Sabit Oranlar Yasası:Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit oran olduğunu belirten yasa. devam

terimler Sabun:1-Doymuş yağ asitlerinin esterlerinin NaOH ya da KOH çözeltisiyle hidrolizinden elde edilen madde. devam

terimler Sabunlaşma:Yağların bazlarla etkileşmesi olayı. Ürünleri gliserin ve sabun olan tepkime. devam

terimler Saf Madde:1-Eritme, buharlaştırma, mıknatısla ayırma, eleme, süzme, ayıklama… gibi ayrıcı yöntemlerle kendis devam

terimler Sakkaroz:Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen, günlük konuşma dilinde halk arasında şeker olarak i devam

terimler Santrifüj:Santrifüj, genellikle elektrikli bir motor yardımıyla sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçe devam

terimler Sekonder Alkoller:-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna bir tane H ve iki tane alkil grubu bağlı ise bu alkol sekonder devam

terimler Selüloz:Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kağıt, yapay ipek ve patlayıcı maddeleri y devam

terimler Sentetik:Yapay, suni. devam

terimler Sentez:İki farklı maddenin birleşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getir devam

terimler Sepileme:Deri kürk kumaş gibi maddeleri kullanılabilir hale getirmek için yapılan işlemlerin tümü. devam

terimler Seramik:Organik olmayan malzemenin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra devam

terimler Serbest radikal:Yüksek etkinlikte, eşleşmemiş elektron içeren molekül parçacığı. devam

terimler Sert Su:1-İçinde önemli miktarda minerallerin çözünmüş olduğu su. 2-Sabun ile köpük oluşturmayan su. Eğ devam

terimler Seyirci iyon:Reaksiyon ortamında olan ve reaksiyona katılmayan iyon. devam

terimler Seyreltik Çözelti:Çözücüsü çok olup, çözüneni az olan çözeltilerdir. Örnek: 1 bardak su + 1 kaşık şeker devam

terimler Seyreltme:Çözeltiye çözücü ekleyerek derişimi düşürme. devam

terimler SI:Uluslararası birim sistemi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın