Eğitim Siteleri

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerRezonans (çok merkezli bağ): 1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiğ

  terimlerRNA: Protein sentezinde işlevi olan ve nükleotidlerden oluşan nükleik asit çeşidi. Ribonükleik asit.

  terimlerRobert Boyle Kanunu: Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır.

  terimlerRutherford atom modeli: Atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gezegenler gibi dönen elektronlar mevcuttur.

  terimlerS Bloğu: Periyodik cetvelde 1A ve 2A grubunun bulunduğu bloktur.

  terimlers-bloku: Periyodik tablonun sol tarafında metal atomların oluşturduğu blok.

  terimlerSabit: Bir fiziksel niceliğe ait değişmez değer. Örneğin : Işık hızı ve Avogadro sayısı birer sabittir.

  terimlerSabit Kütle Oranları Yasası: Bir bileşiği oluşturan elementlerin ve bileşiğin kütleleri arasında daima sabit bir oran vardır. Bileşiğin miktarı ve değişik tepkimelerd

  terimlerSabit Oranlar Kanunu: Herhangi bir bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında daima sabit bir oran vardır.

  terimlerSabit Oranlar Yasası: Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit oran olduğunu belirten yasa.

  terimlerSabun: 1-Doymuş yağ asitlerinin esterlerinin NaOH ya da KOH çözeltisiyle hidrolizinden elde edilen madde. 2-Su ile birleştiğinde temizlemede kullan

  terimlerSabunlaşma: Yağların bazlarla etkileşmesi olayı. Ürünleri gliserin ve sabun olan tepkime.

  terimlerSaf Madde: 1-Eritme, buharlaştırma, mıknatısla ayırma, eleme, süzme, ayıklama… gibi ayrıcı yöntemlerle kendisinden daha basit yapılara ayrılamayan m

  terimlerSakkaroz: Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen, günlük konuşma dilinde halk arasında şeker olarak isimlendirilen madde.

  terimlerSantrifüj: Santrifüj, genellikle elektrikli bir motor yardımıyla sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçekleştiren bir laboratuvar aletidir.Dönme güc

  terimlerSekonder Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna bir tane H ve iki tane alkil grubu bağlı ise bu alkol sekonder ikincil alkoldür.

  terimlerSelüloz: Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kağıt, yapay ipek ve patlayıcı maddeleri yapımında kullanılan bir karbonhidr

  terimlerSentetik: Yapay, suni.

  terimlerSentez: İki farklı maddenin birleşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmesi olayına sentez denir. Sentez olaylarında

  terimlerSepileme: Deri kürk kumaş gibi maddeleri kullanılabilir hale getirmek için yapılan işlemlerin tümü.

  terimlerSeramik: Organik olmayan malzemenin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak ve pişiriler

  terimlerSerbest radikal: Yüksek etkinlikte, eşleşmemiş elektron içeren molekül parçacığı.

  terimlerSert Su: 1-İçinde önemli miktarda minerallerin çözünmüş olduğu su. 2-Sabun ile köpük oluşturmayan su. Eğer su içerisinde sertliğe sebep olan

  terimlerSeyirci iyon: Reaksiyon ortamında olan ve reaksiyona katılmayan iyon.

  terimlerSeyreltik Çözelti: Çözücüsü çok olup, çözüneni az olan çözeltilerdir. Örnek: 1 bardak su + 1 kaşık şeker

  terimlerSeyreltme: Çözeltiye çözücü ekleyerek derişimi düşürme.

  terimlerSI: Uluslararası birim sistemi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın