Eğitim Sitesi

Kilo Nedir? Kilo Hakkında Kısaca Bilgi

Kilo Terimi Hakkında Bilgiler

KiloFizik Terimi Olarak Kilo:
1000 rakamını temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir sayı.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Bernoulli İlkesi: Bir hazne içinde ilerleyen ideal (tam akışkan) bir sıvının hazneye uyguladığı akışkan basıncı; akış hızı arttıkça azalır, azaldıkça artar. devam et

  box Eylemli gözlem çerçeve: Eylemsizlik yasalarının (Newton un birinci yasası) geçerli olmadığı ivmeli hareket eden gözlem çerçevesi. devam et

  box Acayip Parçacık: Acayiplik değeri sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullanılır. Kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkin acayiplik kuantum sayısına sahip olma devam et

  box Atomik Kütle Birimi: Atom ağırlıklarının nötr durumdaki karbonun atomunun ağırlığının yani nötron ve protonların toplam ağırlıklarının 1/12 i devam et

  box Osiloskop: Elektriksel ölçümlerde geniş çapta kullanılan çok yönlü elektronik bir ölçüm aletidir.Osiloskop ile AC,DC gerilim ve periyot doğrudan ölçülür.Akim,fre devam et

  box Yük korunumu: İzole edilmiş bir sistemin toplam yükü korunumudur. devam et

  box Temel durum: Kuantum mekaniğinde bir sistemin sahip olabileceği minimum enerji değeri. devam et

  box Korozyon: Metallerin nemli ve sulu ortamlarda kendiliğinden pil oluşturup aşınması. devam et