Eğitim Sitesi

Keramik (Seramik) Nedir? Keramik (Seramik) Hakkında Kısaca Bilgi

Keramik (Seramik) Terimi Hakkında Bilgiler

Keramik (Seramik)Arkeoloji Terimi Olarak Keramik (Seramik):
Erken Neolitik Çağ'da, M.Ö. VII. bin yılın başlarında insanoğlunun doğada rahatlıkla ve bolca bulunan kilin özelliklerini keşfetmesi ve bununla yaptığı çanak-çömlekler kültürel yaşamda çok önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu nedenle Neolitik Çağ, Akeramik (Seramiksiz, Çanak-Çömleksiz) Neolitik Çağ ve Çanak-Çömlekli Neolitik Çağ olmak üzere bölümlere ayrılır.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Realizm: Romantisizme tepki olarak doğmuş, görünen gerçekliği olduğu gibi tuvale aktarmayı amaçlayan sanat akımı. devam et

  box Sima: Yapının yağmur suyu oluğu. devam et

  box İon Kymationu: Yumurta dizisi ya da İon ovolosunun diğer adı. devam et

  box Civitas Senatus: Roma İmparatorluğu'nda, kent sınırları içinde hukuken örgütlenmiş özgür insanlar kuruluna verilen ad. devam et

  box Çekimli Diller: Yunanca, Latince ve Almanca gibi, anlamı aktarmak için büyük ölçüde çekimlere ya da sözcük biçiminin (morfoloji) değişimine dayanan dillere verilen ad devam et

  box Submiken: İ.Ö. 2000-1600 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan Miken keramik sanatının İ.Ö. 12. yüzyıl sonlarında kısa bir dönem yeniden canlanması. Özell devam et

  box Centurion: Bir centuria'ya, yani 100 kişilk bölüğe komuta eden subaylara verilen ad. devam et

  box Gerusia: Sparta'da otuz kişiden oluşan yaşlılar danışma meclisine verilen ad. devam et