Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Keramik (Seramik) Nedir? Keramik (Seramik) Hakkında Kısaca Bilgi

Keramik (Seramik) Terimi Hakkında Bilgiler

Keramik (Seramik)Arkeoloji Terimi Olarak Keramik (Seramik):
Erken Neolitik Çağ'da, M.Ö. VII. bin yılın başlarında insanoğlunun doğada rahatlıkla ve bolca bulunan kilin özelliklerini keşfetmesi ve bununla yaptığı çanak-çömlekler kültürel yaşamda çok önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu nedenle Neolitik Çağ, Akeramik (Seramiksiz, Çanak-Çömleksiz) Neolitik Çağ ve Çanak-Çömlekli Neolitik Çağ olmak üzere bölümlere ayrılır.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Stil Galante: Zarif üslup. Almanya'da 14. yüzyıl sonu ile 15. yüzyıl başında egemen olmuş bir sanat anlayışı. Uluslararası Gotik'le sıkı sıkıya ilişkili olan bu anl devam et

  box Plinthos: İon kaidesinin alt bölümünü oluşturan kare biçimli blok. devam et

  box Klasik Arkeoloji: Bu uzmanlık dalı en genel anlatımla, Eski Yunan ve Latin dillerinde yazılı kayıtlar bırakan ulusların ürettikleri materyal kültürle ilgilenir. Yunan v devam et

  box Nymphaeum: Anıtsal çeşme yapısı. devam et

  box Trirem: Üç sıralı Yunan kadırgasına verilen ad. devam et

  box Diadokh (Diadokhoi): İskenderin ölümünden sonra ona en yakın olan komutanlarına verilen ad. devam et

  box Opisthodomos: Bir tapınakta genellikle tapınak hazinesinin korunduğu cella'nın arkasındaki mekana verilen ad. Bunlara her tapınakta rastlanmaz. devam et

  box Altar: Tapınaklarda tanrılara adanan kurbanların kesildiği yere verilen addır. Sunak. devam et