Eğitim Sitesi

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir? Kazandırıcı Zamanaşımı Hakkında Kısaca Bilgi

Kazandırıcı Zamanaşımı Terimi Hakkında Bilgiler

Kazandırıcı ZamanaşımıHukuk Terimi Olarak Kazandırıcı Zamanaşımı:
Kanunun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şartlarla bir kimseye mülkiyet ve başkaca bir ayni hak kazandıran zamanaşımı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme devam et

  box Müddeiumumiye: Cumhuriyet savcısı. devam et

  box İcra Vekilleri Heyeti: Bakanlar Kurulu devam et

  box İstinâbe: 1- Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması. 2- Mahkeme mahal devam et

  box Zuhur: Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma. devam et

  box Afaki: Afakî - Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı. devam et

  box Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et

  box Genel İdare: Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur. devam et