Eğitim Sitesi

Karar Düzeltme Nedir? Karar Düzeltme Hakkında Kısaca Bilgi

Karar Düzeltme Terimi Hakkında Bilgiler

Karar DüzeltmeHukuk Terimi Olarak Karar Düzeltme:
Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin istemin kabulü.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sosyal ve ekonomik haklar: Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir. devam et

  box Baîd: uzak; ırak devam et

  box Nef'î: çıkar ile ilgili; faydacı devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box İfrat: Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık devam et

  box Şufa Hakkı: Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mül devam et

  box İbhâm: Kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma devam et

  box Müstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam et