Eğitim Sitesi

Kamu Kurumu Nedir? Kamu Kurumu Hakkında Kısaca Bilgi

Kamu Kurumu Terimi Hakkında Bilgiler

Kamu KurumuHukuk Terimi Olarak Kamu Kurumu:
Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mücmel: kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama geldiği anlaşılamayan ibare devam et

  box Mevkufiyet: Tutukluluk durumu, Alıkonulma durumu. devam et

  box İntihâb: Seçme; seçilme; seçim devam et

  box Vasiyet: Kişinin sağlığında tek taraflı irade açıklaması ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf. devam et

  box Veraset: Mirasta hak sahibi olma devam et

  box Konut Dokunulmazlığı: Belli hukuki şartların dışında, kişilere ait konutlara girilmemesi, arama yapılmaması ve eşyaya el konulmaması durumu. devam et

  box Zilyetlik: Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma demektir. devam et

  box Asliye Ceza Mahkemesi: Sulh Ceza Mahkemesi ile ağır ceza mahkemesinin görev alanları dışında kalan bütün ceza yargılaması işlerine bakan mahkemedir. Bu mahkemelerde savcı bu devam et