Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kadük Nedir? Kadük Hakkında Kısaca Bilgi

Kadük Terimi Hakkında Bilgiler

KadükHukuk Terimi Olarak Kadük:
Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş

 

KadükParlamento (TBMM) Terimi Olarak Kadük:
Verilmiş olduğu yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri ile soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergelerinin düşmesi ve geçerliliğini yitirmesi durumudur. Bunlardan kanun tasarı ve teklifleri sonraki yasama dönemlerinde hükûmet veya milletvekilleri tarafından yenilenebilir. Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, Dilekçe Komisyonu raporları, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon raporları, kesin hesap kanunu tasarıları, tezkereler ile Meclis soruşturması önergeleri ve Meclis soruşturması komisyonu raporları hükümsüz sayılmayan işlerdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Aile şirketi: bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık. devam et

  box Adem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim. devam et

  box Daimi Arama: Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim. devam et

  box Talik: Belli bir zamana bırakma, erteleme. devam et

  box Şira: Satış devam et

  box Hukuki İhtilaf: İçerisinde suç barındırmayan, ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme. devam et

  box Eklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı. devam et

  box Emval: mallar; mülkler devam et