Eğitim Sitesi

Kadük Nedir? Kadük Hakkında Kısaca Bilgi

Kadük Terimi Hakkında Bilgiler

KadükHukuk Terimi Olarak Kadük:
Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş

 

KadükParlamento (TBMM) Terimi Olarak Kadük:
Verilmiş olduğu yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri ile soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergelerinin düşmesi ve geçerliliğini yitirmesi durumudur. Bunlardan kanun tasarı ve teklifleri sonraki yasama dönemlerinde hükûmet veya milletvekilleri tarafından yenilenebilir. Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, Dilekçe Komisyonu raporları, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon raporları, kesin hesap kanunu tasarıları, tezkereler ile Meclis soruşturması önergeleri ve Meclis soruşturması komisyonu raporları hükümsüz sayılmayan işlerdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Niyâbet: vekillik; devam et

  box Tevlit etmek: doğurmak devam et

  box Evrâkı müsbite: ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler devam et

  box Münhasır: ..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılmış devam et

  box Has: sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme devam et

  box Laakal: En az devam et

  box Tahtani: binanın alt kısmı devam et

  box Yazılı Hukuk: Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk devam et