Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kadük Nedir? Kadük Hakkında Kısaca Bilgi

Kadük Terimi Hakkında Bilgiler

KadükHukuk Terimi Olarak Kadük:
Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş

 

KadükParlamento (TBMM) Terimi Olarak Kadük:
Verilmiş olduğu yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri ile soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergelerinin düşmesi ve geçerliliğini yitirmesi durumudur. Bunlardan kanun tasarı ve teklifleri sonraki yasama dönemlerinde hükûmet veya milletvekilleri tarafından yenilenebilir. Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, Dilekçe Komisyonu raporları, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon raporları, kesin hesap kanunu tasarıları, tezkereler ile Meclis soruşturması önergeleri ve Meclis soruşturması komisyonu raporları hükümsüz sayılmayan işlerdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mevdaddı mahsusa: özel hükümler devam et

  box Tahtani fevkani: altlı üstlü devam et

  box Tehir: erteleme; ara verme devam et

  box Meriyet: yürürlük devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et

  box Mukataa: Arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi; bağ,bahçe,arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi. devam et

  box Tevsi Tahkikat: Soruşturmanın genişletilmesi devam et

  box Nüfus Tashihi: Ad, soyadı ve yaş düzeltme işlemlerinin genel adı. devam et