Eğitim Sitesi

Kadük Nedir? Kadük Hakkında Kısaca Bilgi

Kadük Terimi Hakkında Bilgiler

KadükHukuk Terimi Olarak Kadük:
Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş

 

KadükParlamento (TBMM) Terimi Olarak Kadük:
Verilmiş olduğu yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri ile soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergelerinin düşmesi ve geçerliliğini yitirmesi durumudur. Bunlardan kanun tasarı ve teklifleri sonraki yasama dönemlerinde hükûmet veya milletvekilleri tarafından yenilenebilir. Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, Dilekçe Komisyonu raporları, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon raporları, kesin hesap kanunu tasarıları, tezkereler ile Meclis soruşturması önergeleri ve Meclis soruşturması komisyonu raporları hükümsüz sayılmayan işlerdir.

 

  Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

  box Bey'i mukayaza: malı mal ile değiştirmek; trampa devam et

  box Menfi Zarar: Olumsuz zaradır. devam et

  box Poliçe: Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. devam et

  box Ba'de'l-mevt: Ölümden sonra; öldükten sonra. devam et

  box Musakka: Sulu tarla;suyu bulunan taşınmaz. devam et

  box Varîd: gelen; vasıl olan; gerçek olan; varolan devam et

  box Vücut bulmak: Doğmak; yapılmış olma devam et

  box Vekaleten Atama: Geçici olarak görevlendirmek. devam et