Eğitim Sitesi

Ittılâ Nedir? Ittılâ Hakkında Kısaca Bilgi

Ittılâ Terimi Hakkında Bilgiler

IttılâHukuk Terimi Olarak Ittılâ:
öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gayr-i melhûz: beklenmedik; imkansız; olanaksız devam et

  box Mahsulât: mahsuller; ürünler devam et

  box Hükmen Tutuklu (Hüküm Özlü): Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararı verdiği ve tutukluluk halinin devamına hükmettiği kişinin hukuki durumu. devam et

  box Gayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal. devam et

  box Yürürlük: Mer'iyet, tatbikâta girme. Bir kanunun yayımından sonra pratiğe konulması. Bu da ya belirtilen tarihte olur ya da yayımından 45 gün sonra. devam et

  box Münakasa: Artırma ve eksiltme. devam et

  box Müeccel: vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş devam et

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et