Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Hürriyet:Haklar. Özgürlük. devam

terimler Hüsnüniyet:İyi niyet. devam

terimler Irk:Soy, sop. devam

terimler Iskat:Aşağı atma, düşürme. devam

terimler Islahat:Düzeltme, iyileştirme işleri. Bozuk düzeni yeniden yoluna koyma. devam

terimler İaşe:Yedirip içirme, besleme, bakma. devam

terimler İcap:Gerek, gereklik, ister, lüzum. devam

terimler İdadi:Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı. devam

terimler İdeal:Ülkü devam

terimler İdeoloji:Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışların devam

terimler İdrak:Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme. devam

terimler İftihar:Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç. devam

terimler İhlal:Bozma, zarar verme. Yasa ve düzene uymama. devam

terimler İhtikâr:Vurgunculuk. devam

terimler İhtilal:1- Bir ülkenin, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla ka devam

terimler İhtimam:Özen. devam

terimler İhtiram:Saygı. devam

terimler İkmal:Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme. devam

terimler İktidar:Erk, güç sahibi. Bir devlette o devleti yönetme gücüne sahip kimse ya da kişiler, partiler. devam

terimler İktisat:Ekonomi. devam

terimler İlelebet:Sonsuza değin, sonsuzluğa kadar, sürgit. devam

terimler İlhak:1- Egemenlği altına alma. 2- Katma, bağlama, ekleme. devam

terimler İlham:Esin. devam

terimler İlke:Temel düşünce (Prensip), temel inanç, umde, unsur, prensip. devam

terimler İltizam:Hazine malı bir gelir kaynağının belli bir ücret karşılığında kişilere satılması yöntemi. devam

terimler İmtiyaz:Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık. devam

terimler İnfial:1- İçerleme, gücenme, kırılma. 2- Bir şeyden etkilenmek, çok öfkelenmek. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın