Yazılı Sınav Soruları

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerHalife: 1. Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse. 2. Hükümdar. 3. Osmanlı padi

  terimlerHalk Oylaması: Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, plebisit, referandum

  terimlerHanedan: Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile.

  terimlerHar: Yakıcı, sıcak, kızgın.

  terimlerHarbiye: Savaşla ilgili işler.

  terimlerHarbiye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde millî savunma bakanı.

  terimlerHarbiye Nezaret: Osmanlı Devleti'nde Millî Savunma Bakanlığı.

  terimlerHarici: Dış, dıştan, dış dünya İle ilgili.

  terimlerHarp Okulu: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren yüksekokul, harbiye.

  terimlerHasbihâl: Söyleşi, sohbet.

  terimlerHasretmek: Bir şeyin bütününü birine, bir şeye ayırmak, vermek.

  terimlerHat: 1- Çizgi, sınır. 2- Yazı. 3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü, yol, geçek.

  terimlerHatip: Hitap eden. Konuşmacı.

  terimlerHeyet: Kurul.

  terimlerHeyetinasiha: Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı halkın tepki göstermemesi için oluşturduğu ekipler.

  terimlerHezimet: Yenilgi.

  terimlerHıfzıssıhha: Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü.

  terimlerHıyanet: Kutsal sayılan şeylere karşı el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma. Hainlik,

  terimlerHilafet: Halifelik.

  terimlerHirfet: Kunduracılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık vb. küçük el sanatları.

  terimlerHitabet: Etkili söz söyleme sanatı.

  terimlerHukuk: Bireylerin uymak zorunda oldukları kanun ve kuralların tümü.

  terimlerHurafe: Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

  terimlerHusul: Olma, oluş, oluşma, meydana gelme.

  terimlerHuşu: Gönül rahatlığı.

  terimlerHükümran: Egemen.

  terimlerHülasa: Özet, fezleke.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın