Eğitim Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimler İnkılâp:1- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme devam

  terimler İnkısam:1- Gelişme, gelişim. 2- Meydana çıkma, aşikâr olma. devam

  terimler İnkişaf:1- Gelişme, gelişim. 2-. Meydana çıkma, aşikâr olma. devam

  terimler İntiba:Birisinin zihninde oluşmuş izlenim. devam

  terimler İntibah:Uyanma, uyanış. devam

  terimler İpotek:Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması. devam

  terimler İrade:Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. İstenç. devam

  terimler İrtica:Gericilik. devam

  terimler İrtikâp:1- Kötü iş yapma, kötülük etme. 2- Yiyicilik. 3- Yalan söyleme, hile yapma. devam

  terimler İskân:Yurtlandırma. devam

  terimler İskarpin:Ökçeli, konçsuz ayakkabı devam

  terimler İslâv:Rus, Leh, Sırp, Hırvat, Çek ve Bulgar gibi milletlere dillerindeki yakınlık nedeniyle verilen orta devam

  terimler İstihdam:Bir görevde, bir işte kullanma. devam

  terimler İstihkâm:Düşman saldırısını karşılayıp savmak ve durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenm devam

  terimler İstiklal:Bağımsızlık. devam

  terimler İstiklal Mahkemesi:Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çabuk ve etkili bir biçimde işlemesini sağlamak için Büyük Millet Me devam

  terimler İstila:Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme. devam

  terimler İstimbot:Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, çatana. devam

  terimler İstismar:Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. devam

  terimler İştirak:Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım. devam

  terimler İthaf:Birinin adına sunma, armağan etme. devam

  terimler İtidal:Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük. devam

  terimler İtilaf:Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. devam

  terimler İtimat:Güven. devam

  terimler İtina:Özen, ihtimam. devam

  terimler İttifak:Birlikte hareket etmek üzere anlaşmak, bağlaşma, birleşme, birlik, oy birliği. devam

  terimler İttihat:Birleşme, birlik kurma, bir olma. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın