Oyun Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerİthaf: Birinin adına sunma, armağan etme.

  terimlerİtidal: Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük.

  terimlerİtilaf: Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.

  terimlerİtimat: Güven.

  terimlerİtina: Özen, ihtimam.

  terimlerİttifak: Birlikte hareket etmek üzere anlaşmak, bağlaşma, birleşme, birlik, oy birliği.

  terimlerİttihat: Birleşme, birlik kurma, bir olma.

  terimlerİzhar: Belirtme, gösterme, açığa vurma.

  terimlerJeopolitik: Coğrafya, ekonomi, nüfus vb. bir devletin politikası üzerindeki etkisi. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası aras

  terimlerJeostratejik: Bir coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askeri açıdan taşıdığı önem.

  terimlerJeotermal: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan.

  terimlerKabine: Bakanlar Kurulu, hükümet.

  terimlerKabotaj: Bir devletin kendi limanları ve kıyıları arasında gemi işletme, deniz seferi ve ticaret yapması.

  terimlerKâfi: Yeterli, yetecek ölçüde olan.

  terimlerKafile: Birlikte yolculuk eden topluluk.

  terimlerKaim: 1- Bir şeyin yerine geçen. 2- Var olan, ayakta duran. 3- Her zaman var olan.

  terimlerKalpak: Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

  terimlerKamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı,efkârı umumiye.

  terimlerKamutay: Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu.

  terimlerKanun-i Esasi: Osmanlı Devleti'nde Anayasa.

  terimlerKapitalizm: Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu ve kar amaçlı kullanıldığı, malların üretim, dağıtım ve fiyatının arz talep mekan

  terimlerKapitülasyon: Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ekonomik, siyasal, kültürel ve adli ayrıcalık.

  terimlerKarargâh: Ordu yeri. Ordu kurmay heyetinin konduğu yer. Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş. Ordunun uzu

  terimlerKatafalk: Önünden geçilerek kendisine saygı gösterilmek istenen ölünün tabutunun konulması için yapılmış yüksek yer.

  terimlerKatliâm: Toptan öldürme.

  terimlerKatogigos: Ermenilerin dinî lideri.

  terimlerKemal: Olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın